Over VOFTP

Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten 

Wat doet VOFTP?

VOFTP heeft als doel het bevorderen van de economische en commerciële belangen van de Vlaamse onafhankelijke film & televisie producenten. Dit realiseert de vzw door haar leden te informeren over en nauwer te betrekken bij alle juridische, zakelijke en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot de audiovisuele sector, het wetgevend kader en het bedrijfsleven in het algemeen.

VOFTP is de representatieve spreekbuis voor de belangen van de Vlaamse onafhankelijke televisie- en filmproductiesector naar omroepen, pers, stakeholders in de ruime mediasector, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties/bedrijven, adviesorganen en werkgevers- en werknemersorganisaties. VOFTP tracht deze actoren te sensibiliseren over het belang en de economische draagkracht van haar leden, en hun uitdagingen in een steeds evoluerend audiovisueel veld.

VOFTP fungeert daarnaast ook als denktank waarin alle actuele zaken m.b.t. de sector worden besproken en waar gezamenlijke standpunten worden ingenomen en verdedigd. VOFTP houdt zich ten voordele van haar leden bezig met het opstellen van economische statistieken over de sector, juridische leidraden en standaardovereenkomsten, en eveneens met informatieverstrekking en de organisatie van seminaries, evenementen en netwerking voor de leden.

Hoe werkt VOFTP?

VOFTP is een vereniging zonder winstoogmerk.  De werking van VOFTP wordt verzekerd door het dagelijks bestuur, een Raad van Bestuur, een Algemene Vergadering en werkgroepen.  VOFTP heeft zowel effectieve als steunende leden.  

Overzicht van bestuurders en medewerkers

Wie zijn onze leden?

VOFTP vertegenwoordigt een heel breed scala aan Vlaamse productiehuizen die zich toeleggen op het produceren van uiteenlopende genres (fictie, entertainment, documentaires, animatie enz. ). 

Overzicht van de leden

Partners

Een overzicht van de nationale en internationale instituten en belangenverenigingen als partner van VOFTP.

Overzicht van partners