Lid worden

Word lid van VOFTP en bepaal mee de koers van de Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten.

contact opnemen lid worden

Wens je lid te worden?

Onderaan deze pagina kan u de voordelen en voorwaarden van een lidmaatschap raadplegen. Indien u voldoet aan de voorwaarden om lid te worden, kan u via onderstaand formulier uw kandidatuur verzenden.
Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij spoedig contact met u op.

Voordelen van lidmaatschap

 • Een veelheid aan informatie verkrijgen door middel van regelmatige nieuwsbrieven, mails, standaarddocumenten, nota’s en Q&A.
 • Deelname aan VOFTP-werkgroepen, think tanks, 2 jaarlijkse algemene vergaderingen, en ad hoc events en opleidingen.
 • Interessante contacten kunnen leggen.
 • Het beleid/de regelgeving m.b.t. de sector mee kunnen bepalen en bijsturen.
 • Opgenomen worden in en een exemplaar ontvangen van een overkoepelende sectorstudie.
 • Betrokken worden bij materies die de onafhankelijke televisieproducenten aanbelangen, waarbij een gezamenlijk VOFTP-standpunt opgesteld en uitgestuurd wordt.
 • De koers van VOFTP bepalen door zelf punten op de agenda te zetten.

Voorwaarden voor een lidmaatschap

Het lidmaatschap staat nu open voor alle “Vlaamse Onafhankelijke Audiovisuele Producenten”.

 

 • Onder “Vlaams” wordt verstaan: Audiovisuele producenten die hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een overwegend Vlaamse werking hebben en die overwegend Nederlandstalige producties maken.
 • Onder “Onafhankelijk” wordt verstaan: Audiovisuele producenten die zowel wat betreft hun aandeelhoudersstructuur als hun werking autonoom zijn ten opzichte van:
 1. Een rechtspersoon met een significante activiteit in Vlaanderen als omroep, dienstenverdeler en/of distributeur van audiovisuele producties (o.m. film distributeurs, Video on demand distributeurs enz.)
 2. Een rechtspersoon met een significante activiteit in Vlaanderen die bestaat uit het ophalen van tax shelter financiering bij privé ondernemingen in de zin van art. 194 ter Wetboek Inkomstenbelastingen
 • het vervaardigen van volledige audiovisuele programma’s, bestemd voor lineaire of niet-lineaire uitzending en die geprogrammeerd werden in de loop van het jaar voorafgaand aan of tijdens elk jaar van lidmaatschap en/of
 • het vervaardigen van audiovisuele producties die hoofdzakelijk bestemd zijn voor vertoning in meerdere bioscopen en/of in meerdere zalen in een ander commercieel uitgebaat circuit, waarbij de afgelopen 5 jaar minstens 1 majoritair, Vlaamse audiovisuele productie werd ontwikkeld en geproduceerd.


 1. Onder “Audiovisueel producent” wordt verstaan: een rechtspersoon die beroepsinkomsten haalt uit zijn hoofdactiviteit, te weten:
 • het vervaardigen van volledige audiovisuele programma’s, bestemd voor lineaire of niet-lineaire uitzending en/of verspreiding en die geprogrammeerd en/of publiekelijk verspreid werden in de loop van het jaar voorafgaand aan of tijdens elk jaar van lidmaatschap en/of
 • het vervaardigen van audiovisuele producties die hoofdzakelijk bestemd zijn voor vertoning in meerdere bioscopen en/of in meerdere zalen in een ander commercieel uitgebaat circuit, waarbij de afgelopen 5 jaar minstens 1 majoritair, Vlaamse audiovisuele productie werd ontwikkeld en geproduceerd.

De VOFTP Raad van Bestuur stelde concrete richtlijnen op om bovenstaande toetredingsvoorwaarden geval per geval na te kunnen gaan. Alle kandidaat-leden krijgen hiertoe een vragenlijst toegestuurd.

Deze productiehuizen zijn al lid