De pers
18/12/2017
Terug naar overzicht

Open brief van VOFTP

Reactie van VOFTP op het recent verschenen artikel over productiehuis Marmalade (De Standaard 7/12/2017)

Met volgend bericht reageert VOFTP op het in De Standaard verschenen artikel over productiehuis Marmalade (De Standaard, 7 december 2017).

Geconfronteerd met het ongenoegen van onbetaalde schuldeisers, reageert productiehuis Marmalade bij monde van haar CEO, Yoshi Aesaert. Aesaert is zich bewust van het ongenoegen. Hij wijt dit aan de groeipijnen eigen aan een start-up en stelt dat laattijdige betalingen niet zo uitzonderlijk zijn in de audiovisuele sector.

VOFTP vzw, de belangenvereniging van Vlaamse onafhankelijke film en TV productiehuizen, betreurt deze uitspraak. Het lijkt op een makkelijk excuus en een poging om iedereen mee in het bad te trekken. Het tijdig betalen van facturen is de norm, ook binnen de audiovisuele productiesector. Wij zijn – of horen te zijn – een professionele sector die geleid wordt volgens gezonde principes van bedrijfsvoering. Creativiteit heeft geen nood aan regels en beperkingen, maar op bedrijfsniveau moet alles correct verlopen. Het tijdig betalen van je medewerkers en leveranciers is het meest elementaire aspect daarvan.

Onze leden, inclusief Marmalade, opereren in een markt waar transparantie en een financieel correcte bedrijfsvoering fundamenteel zijn. Door de zeer bedenkelijke praktijken van voormalig productiehuis Corsan, had de sector in een kwalijk daglicht kunnen komen te staan. De leden van VOFTP kiezen echter al jaren voor zo groot mogelijke transparantie binnen de audiovisuele sector, net om dit soort cowboypraktijken te vermijden of zelfs onmogelijk te maken. Die transparantie kan wat ons betreft niet groot genoeg zijn. Nu lezen dat laattijdig betalen de norm is in de audiovisuele sector doet dan ook de waarheid geweld aan.

bekijk op facebook