De pers
15/03/2019
Terug naar overzicht

Structureel gebrek aan financiering voor Vlaamse audiovisuele content

Mediafonds fictiereeksen uitgeput

VOFTP vernam dat het VAF totaalbudget voor fictiereeksen in 2019 reeds volledig uitgeput is. Hierdoor vervalt de deadline van 19 maart voor fictiereeksen. De deadline van 3 september wordt voorlopig behouden, indien er onverwacht nieuwe middelen vrijkomen. De deadline van 10 december gaat wel door, aangezien deze weegt op het budget van 2020. 

Gatz heeft het VAF gemeld dat zij geen bijkomende financiering kunnen bezorgen en dat het VAF zelf intern met budgetten moet schuiven om ervoor te zorgen dat er wel degelijk nog fondsen zijn voor fictie tegen de deadline van september. 

Dit nieuws baart de audiovisuele sector grote zorgen en VOFTP reageerde met onderstaand bericht in de pers. 


Structureel gebrek aan financiering voor Vlaamse audiovisuele content 

Vlaamse televisie doet het de laatste jaren zeer goed: er worden door het publiek gesmaakte programma’s gemaakt, die ook de aandacht van het buitenland trekken.

N.a.v. de recente berichtgeving over het feit dat het Mediafondsbudget voor fictiereeksen voor het jaar 2019 reeds volledig is aangewend, stelt de beroepsvereniging van producenten echter nogmaals pijnlijk vast dat er in Vlaanderen structureel te weinig geld is om goeie televisieprogramma’s en films te maken. En dat is verre van logisch want er is nog nooit zoveel vraag geweest naar content en nog nooit zo veel aan content verdiend door allerlei partijen die die content opnemen in hun respectievelijk aanbod aan de consument. De kijker betaalt maandelijks inderdaad hoge bedragen om tv programma's en fictiereeksen te kunnen bekijken. De  gemiddelde  consument  heeft  een  abonnement  voor  kabeldistributie,  daarnaast  een internetaansluiting, een mobiel telefoonabonnement en misschien ook nog een abonnement op Netflix, Play More of Amazon. Al deze abonnementen worden in de eerste plaats gebruikt om naar audiovisuele content te kijken. Alleen... hoeveel van deze inkomsten vloeien terug naar de Vlaamse productie van audiovisuele content? Zeer weinig.

VOFTP erkent dat de reclamemodellen onder druk staan en begrijpt dat dit de omroepen zorgen baart. Ons inziens kan de Vlaamse audiovisuele sector echter enkel overleven indien er ook nagedacht wordt over andere financieringsmodellen voor content.

Een goed doordachte regeling waarbij iedere speler wiens verdienmodel gebaseerd is op de Vlaamse kijker, een vast gedeelte van zijn omzet moet besteden in de lokale markt is volgens ons cruciaal voor de leefbaarheid van alle actoren in ons Vlaams medialandschap. Iedereen wint hierbij: de makers van films, programma's en reeksen, die opnieuw zullen kunnen werken met degelijke budgetten, die niet meer alleen afhankelijk zijn van de reclame-inkomsten en van de publieke dotatie van de televisiezenders. De zenders die programma's goedkoper kunnen aankopen waardoor ze hun aandeel plaatselijke programma's op peil kunnen houden. De dienstenverdelers omdat ze sterke plaatselijke zenders en content kunnen blijven aanbieden zodat de kijkers hun abonnementen blijven afnemen omdat een mooi aanbod aan lokale content hen een competitief voordeel oplevert. De kijkers die kunnen blijven genieten van de geliefde Vlaamse tv programma’s en fictiereeksen zonder extra te moeten betalen.

Enkel en alleen op deze manier kan de toekomst van onze Vlaamse TV en film gewaarborgd worden.